Připravil:

Příručka pro podnikatele

Zpět na výběr

Účetnictví

Povinnosti v účetnictví

Nejvíce podceňovaná oblast je oblastí jednou z nejdůležitějších. Zákonodárce, jako by se ostýchal sdělit podnikatelům, že svému účetnictví musejí rozumět, pokud chtějí uspět. Odpor zejména mužů k účetnictví je známý. Než aby dohledal chybějící haléř, tak raději z kapsy vytáhne korunu v domnění, že chybu stokrát napravil. Většina odpůrců účetnictví ani netuší, jak snadno mohou být šizeni a okrádáni zkušenou účetní, pokud se k účetnictví budou stavět zády. Další podnikatelé dojedou na chyby, které jim způsobila ta nejlevnější účetní, jakou sehnali.

* zabezpečit správné účtování a vedení účetních záznamů po celou dobu podnikání

Statutár za účetnictví odpovídá bez ohledu na to, zda mu rozumí. Po celou existenci firmy nese odpovědnost za vykázaný obraz a může se při tom setkat i s trestním zákoníkem a paragrafy týkajícími se krácení daní, zkreslování informací v obchodním styku, neplnění povinností řádného hospodaření atd. Z tohoto pohledu je třeba na této oblasti svého podnikání zbytečně nešetřit a neriskovat, protože vyjádření: „já jsem nevěděl“ už dávno neplatí.

* provádět inventarizace majetku a závazků

Ten, kdo po mnoha letech poprvé provede inventuru, patrně ztuhne překvapením. Kreativní zaměstnanci, pokud zjistí, že majitel firmy je nepozorný a neprojevuje zájem o skutečný stav, dokáží připravit velké překvapení. A překvapení si připraví podnikatel sám, až zjistí, co všechno mu pod prsty proklouzlo. Pak teprve začne inventarizaci považovat za důležitou.

* uchovávat doklady prokazující činnost

Stále je třeba mít na paměti, že průkazní břemeno je většinou na podnikateli. Ten upravuje daňový základ o uskutečněné podnikatelské výdaje a jejich uskutečnění musí umět prokázat, nebo jinak má smůlu. Kontrola může jen vyjádřit nedůvěru a prokázání je pak na podnikateli. Pokud neprokáže (a nestačí k tomu jen vystavené doklady), tak má obvykle smůlu. Nejde o hru na schovávanou ve smyslu tom, že kontrola na to nepřijde. Ani oprávněný výdaj, který nebyl řádně prokázán nemusí mít šanci na uznání.

* ukládat povinné dokumenty do Sbírky listin

Jednou s povinností právnických osob je ukládat Účetní závěrku do Sbírky listin. Stále více firem si podle toho posuzuje své obchodní partnery a zjišťuje, zda obchodní spolupráce může vést k výsledku. Kdo listiny do Sbírky listin neukládá, ten porušuje zákon a připravuje se i o obchodní partnery, kteří by jinak s ním třeba i spolupráci rádi navázali. Lustrujte si i Vy své partnery a pokud potřebujete pomoc s orientací, obraťte se na nás.

- VZZ, Rozvaha, Příloha, Zpráva ovl. osob

Ukládání listin do Sbírky listin má svůj vývoj. Nejprve se podařilo odstranit rodná čísla a nyní pomocí elektronických podpisů i fyzické podpisy. Listiny tedy neobsahují snadno zneužitelné údaje a přesto mají svou dohledatelnost a platnost. Počet lidí, kteří ve Sbírce listin hledají, neustále narůstá a to i v souvislosti s ručením za neodvedenou daň.

* archivovat doklady a dokumenty

Pro všechny platí archivační zákon. Ten umožňuje skartovat některé dokumenty po té co prošly dobou, kdy mohou být kontrolovány. Určuje také, co je archiválií a co se skartovat nesmí. Podnikatelé, kteří se v tichu modlí, aby své doklady mohli konečně naházet do kamen mají obvykle smůlu. Pokud doklady nejsou k dispozici může finanční úřad vyměřit daň i jinak a to obvykle k neprospěchu toho, kdo si své doklady nehlídal.

* Daňová due diligence

Především tam, kde se doposud upřednostňovala nízká cena za účetní služby a slepá důvěra v účetní, doporučujeme provést daňovou due diligenci. Některým možná potvrdí, že je vše v pořádku, jiní tím možná předejdou značným škodám a zklamání. Ověření správnosti vedeného účetnictví je prozíravým a vždy rozumným krokem obezřetného podnikatele.

Další zdroje

Pořád nestačilo :-) ? Tak nás kontaktujte!

Zpět na výběr