Připravil:

Příručka pro podnikatele

Zpět na výběr

Příklady & vzory

Pomůcky

Správní poplatky:

- potvrzení o bezdlužnosti 100.-Kč

- Žádost o prodloužení lhůty podání přiznání 300.-Kč

- Žádost o povolení posečkání daně nebo povolení splátek 400.-Kč

- žádost o povolení úlevy na dani 1.000.-Kč

- Potvrzení o bezdlužnosti pro účely získání dotace na zaměstnance je bez poplatku.

 

 

Výpočet náhrady na spotřebované PHM:

prům. norm. spotř. x cena PHM(nafta) / 100 + paušál

7,5+6,4+5,2=19,1/3=6,366x29,80=189,70/100=1,89 +4,00

celková náhrada na 1km činí 5,89

(jde jen o příklad výpočtu a nikoliv o sazbu)

Přibližná kalkulace čisté mzdy a mzd. nákladů.

Hrubá mzda 15.000.- Kč/měs.

srážka 6,5% soc.poj. -975 soc. poj. firma 3750

srážka 4,5% zdr.poj. -675 zdr. poj. firma 1350

daň 21% - 3150

sleva na dani +2100

k výplatě 12300.-Kč mzd. nákl. 20100.-Kč

 

minimální mzda pro rok 2018 ve výši 12200.-Kč/měsíc se vztahuje jen na profese bez fyzické a psychické náročnosti na pracovní výkon.

 

Termíny

DPH 25. den po období

DPPO řádný termín 31.03. roku

DPPO odložený termín 30.06. roku

Silniční daň 31.03. roku

zálohy na SD 1. záloha 15.4. roku

2. záloha 15.7. roku

3. záloha 15.9. roku

4. záloha 15.12. roku

 

Odvody SSZ, ZP a FU: 20 den v měsíci.

 

Nejvyšší možné denní hotovostní platby   270.000.-Kč

 

Předčíslí pro platby finančnímu úřadu

705 – DPH

713- daň ze závislé činnosti

7720 – srážková daň

748 – silniční daň

3711- správní poplatky

 

Další zdroje

Připravujeme další ukázky a příklady

Pořád nestačilo :-) ? Tak nás kontaktujte!

Zpět na výběr