Připravil:

Příručka pro podnikatele

Zpět na výběr

Mzdy

Odměňování

V oblasti odměňování je třeba vypíchnout dvě hlavní zásady: 1/ minimální mzda se použije jen u velmi malého okruhu profesí a rozhodně mezi ně nepatří asistentka, číšník, řidič. 2/ Odměňování je jedním z motivačních nástrojů a kvalita odměňování (nikoliv celková výše) je základem pro míru loajality zaměstnance. Je třeba vzít i do úvahy, že přestože to tak nevypadá, není výše mzdy tím jediným, co zaměstnance drží. Zaměstnavatel může využívat i výhodné bonusy a má celou řadu nástrojů, kterými může zaměstnance motivovat k dobrému pracovnímu výkonu.

* mzdu je vhodné stanovit mzdovým výměrem

Zaměstnavatelé si obvykle nelámou hlavu s tím, jak zaměstnance motivovat. Mzdu uvedou v pracovní smlouvě a pak s tím už nemohou hnout, dokud pracovní smlouvu nezmění. Změna směrem dolů je proveditelná jen velmi obtížně. Pokud zaměstnavatel použije vícesložkovou mzdu má zaměstnanec motivaci více než velkou. Do mzdového výměru se uvede nejméně úroveň zaručené mzdy a pohyblivé složky se mohou pak vyplácet podle vnitřních mzdových předpisů tak, jak si je zaměstnavatel sám nastaví.

* je třeba dodržet limity zaručené mzdy

Pokud se nepodaří vzbudit loajalitu a pracovní výkon zaměstnance se snižuje, je možno v rámci vnitřního mzdového systému zakotveného v interní směrnici snižovat odměnu až na úroveň zaručené mzdy. To by mohl být pro zaměstnance signál k tomu, že s ním zaměstnavatel už příliš nepočítá. Zaměstnanec, který je dlouhodobě odměňován pod limitem zaručené mzdy je pro zaměstnavatel potenciálním nebezpečím, protože při odhalení by byl zaměstnavatel povinen mzdu doplatit včetně daní a odvodů a k tomu by byl jistě i vypenalizován a platil by i úroky z prodlení za pozdě odvedenou daň a odvody.

* systém odměňování si tvoří každý sám

Sebevyšší mzda se po čase jeví zaměstnanci jako nedostatečná. Stabilní mzda je demotivační a vede ke snižování pracovního výkonu, kdy si tak zaměstnanec uměle navyšuje svůj příjem přepočtený na hodinu. Je tedy třeba zvážit, jaké nástroje zvolit pro správnou motivaci a dále je třeba průběžně vyhodnocovat účinnost. Mzdových systémů je celá řada a všechny mají své výhody a nevýhody. Při jejich tvorbě se vychází z toho, jaké parametry jsou pro zaměstnavatele rozhodující.

* zaměstnavatel prokazuje, že mzdu vyplatil

Když už spory, tak obvykle pro peníze. Vyplatit mzdu nebo odměnu bez toho, aby zaměstnanec podepsal převzetí, je ve většině případech vyhozením peněz a navíc drahým. Měsíční vyhodnocení práce zaměstnance se přinejmenším skládá z jeho podpisu na docházce a dokumentech prokazujících jeho případnou omluvenou neúčast, pak obvykle v odevzdání měřitelných výsledků odvedené práce a pochopitelně podpisu o převzaté odměně. V případě sporu tyto chybějící dokumenty zaměstnavatel před soudem neustojí.

Další zdroje

článek - mzdy na černo

Pořád nestačilo :-) ? Tak nás kontaktujte!

Zpět na výběr