Připravil:

Příručka pro podnikatele

Zpět na výběr

BOZP

Povinnosti v oblasti BOZP

Dokud se nic nestane, většinou se oblast BOZP považuje za pouhé obtěžování, které přešlo z dob socialismu, v nichž jednou za čas se zaměstnanci sešli na dvoře a nutili bezpečáka, aby spustil hasičák. Pokud se ale něco stane, stává se oblast BOZP hlavním hráčem v řešení problému a většinou je vítěz na straně soupeře. Nepodceňujme nebezpečí úrazu a škody. Je to jedním z hlavních úkolů statutárního zástupce, i když se tomuto úkolu po celý rok nemá čas věnovat pro řešení svých obchodních a jiných problémů.

* proškolit prokazatelně zaměstnance

Školit zaměstnance může jen osoba, která je sama proškolena. Je tedy třeba nejprve absolvovat školení vedoucích pracovníků v odborné firmě a ti pak na základě platného osvědčení mohou školit své zaměstnance. Lze využít i nabídek různých školících firem. Platí ale, že nebyl-li zaměstnanec řádně proškolen odpovědnou osobou, nese za případnou škodu odpovědnost statutár.

* vytvořit analýzu rizik

Tento dokument většina zaměstnavatelů podceňuje, pokud nepracuje v příliš rizikovém prostředí. Absence tohoto dokumentu pak svaluje vinu za škodu, či úraz na zaměstnavatele, který nesplnil své zákonné povinnosti. Po prostudování zákoníku práce lze konstatovat, že tento předpis nestanoví přesné pokyny, jak analýzu zpracovat, je však třeba vzít v úvahu, že zkoumání analýzy rizik může přinést rovněž problém, nebude-li její obsah odpovídat představám zákonodárce o předcházení a minimalizaci rizik.

* zajistit požární bezpečnost

Zajištění protipožární bezpečnosti je další ze základních povinností zaměstnavatele. V pronajatých prostorách lze přistoupit na požární zabezpečení zajištěné majitelem budovy, ve vlastních prostorách je třeba požární bezpečnost zajistit nejlépe odbornou firmou. Bez znalostí příslušných předpisů by neodborné zajištění požární bezpečnosti bylo jen zbytečným nákladem bez účinnosti.

* revize elektrozařízení

To je další z povinností firmy, která je často podceňována a naštěstí obvykle úspěšně. Platit 150.-Kč za revizi stolní lampy, která stála 90.-Kč se nikomu asi moc nechce. Pokud ale některý ze spotřebičů způsobí zkrat a následný požár, je třeba počítat s tím, že odpovědnost je opět na tom, kdo nesplnil povinnost provádět průběžně revize elektrozařízení. Pro větší klid se vyplatí revize mít v pořádku.

* odborná školení některých profesí

(např. řidiči referentských vozidel atd.)

Pracovat s vysokozdvižným vozíkem bez oprávnění je riziko. Stejně tak je třeba mít platné školení na pily a křovinořezy, plošiny a zdvíhací zařízení, obsluhu kotlů a tlakových nádob a všech strojů, které mohou ohrožovat obsluhu točením nástrojů, či jiným pohybem, který by způsobit škodu, či zranění. Školeni musejí být i řidiči motorových vozidel včetně jednatele. Pokud by došlo k dopravní nehodě na pracovní cestě a řidič, který nehodu ani nezavinil, přičemž nemá platné osvědčení o proškolení, může se dočkat i toho, že pojišťovna neuhradí škodu pro neplnění povinností spojených s provozem vozidla.

Další zdroje

Školení v oblasti BOZP

Pořád nestačilo :-) ? Tak nás kontaktujte!

Zpět na výběr